Your Company
Sidan publicerad av anders.jensen@kvicksilveramalgam.se 

                                  

Kvicksilveramalgam länkar

Om professorer som "furstar inom sina egna domäner". 

http://www.fof.se/tidning/2006/6/forskarens-auktoritet-i-gungning

Kroppsmedicin missbrukar psykiatrin av Per Dahlen.

http://art-bin.com/art/dalen_sw.html#back10

Dentalmaterial utredningen SOU 2003

Maths Berlin

K V I C K S I L V E R  I  T A N D F Y L L N I N G S M A T E R I A L

– en uppdaterad miljömedicinsk riskanalys

http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/42/1650e9e4.pdf

Riskanalys av professor Maths Berlin, en av Sveriges och världens främsta experter på kvicksilvrets skadeverkningar.

Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete med kvicksilver och amalgam inom

tandvården. AFS 1989:7

http://www.av.se/dokument/afs/AFS1989_07.pdf

Hundrafemtio års missbruk av kvicksilver och amalgam - Mats Hanson

http://art-bin.com/art/hanson_sw.html

Socialutskottets betänkande 1982/83:1 SoU1

Om vissa biverkningar av tandlagningsmaterial, m.m.  Motionsyrkanden.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/om-vissa-biverkningar-av-tandl_G601SoU1/?html=true

Socialutskottets betänkande 1982/83:1 SoU18 rörande b.l.a. oral galvanism.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/om-anslag-inom-socialdeparteme_G601SoU18/

Socialstyrelsens allmänna råd om utredning av patienter med symtom som antagits bero på kvicksilverexponering från amalgam samt om användning av amalgam (SOSFS 1988:9).

Socialutskottets betänkande 1988/89 SoU7. Skadeverkningar av amalgam.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Skadeverkningar-av-amalgam_GC01SoU7/?html=true

Socialutskottet betänkande 1994/95:SoU20, Amalgam m.m.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Amalgam-mm_GI01SoU20/

Slutbetänkande från Dentalmaterialutredningen  Dentala material och hälsa SOU 2003:53 Omfattande historiebeskrivning fram tom 2003.

http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/42/37a3dcbe.pdf

International Academy of Oral Medicine and Toxicology (IAOMT)

http://iaomt.org/wp-content/uploads/IAOMT-2013-Position-Statement.pdf

All publikation som existerar om amalgam.

Kemin och fysiologiska verkan av kvicksilver som används i amalgamfyllningar

Av ES Talbot (1882)

http://art-bin.com/art/otalbot1882.html#hit

Första amalgamkriget - av PhD Mats Hanson

http://www.tf.nu/images/uploads/FF6rsta_Amalgamkriget.doc

Andra amalgamkriget - av PhD Mats Hanson

http://www.tf.nu/images/uploads/Andra_Amalgamkriget.doc

Hälsoeffekter av amalgamsanering 23 studier innefattande 4723 patienter

http://www.tf.nu/images/uploads/Hlsoeffekter_av_amalgamsanering_23_studier_

innefattande_4723_patienter.pdf

Tandvårdskadeförbundet TF

http://www.tf.nu/

En sammanställning efter ämnesområde av artiklar ur Tf-bladet.

http://web.archive.org/web/20001001171520/http://vest.gu.se/~bosse/Mercury/sv/Mun/Misc/tfart.html

Tandvårdskadeförbundet TF. Putsning och borttagning av amalgam fortsatt risk i arbetsmiljön

http://www.tf.nu/nyhet/putsning-och-borttagning-av-amalgam-fortsatt-risk-i-arbetsmiljon/

Läkartidningen. Ovetenskapligt hävda amalgam är skadligt för gravida http://ltarkiv.lakartidningen.se/1998/temp/pda17992.pdf

Den Svenska amalgamsjukeepedemin av Tore Leonhardt http://ltarkiv.lakartidningen.se/2001/temp/pda23411.pdf

Amalgam - från sjukdom till hälsa - av Kajs Marie Nordell

http://www.kamanor.se/undervisning/amalgam_2_3018483062.pdf

Tandvårdspersonal riskerar allvarliga hälsoproblem, många är redan allvarligt skadade av kvicksilver.

http://user.tninet.se/~avx276u/kvicksilver/arbetsmiljorisk.html 

Angående fuskstudien som visar att man blir friskare av amalgam och lever längre. Publicerad i GP 1988-01-20

http://www.gbg.bonet.se/bwf/art/nyttigtAmalgam.html

http://thysell.org/dokument/Denmatu/bilaga3.html

http://ltarkiv.lakartidningen.se/2001/temp/pda22849.pdf

Riksdagsmotion 1994/95:So464 av Görel Thurdin

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Amalgam_GI02So464/?text=true

Enkätundersökning från

TA N D V Å R D S S K A D E F Ö R B U N D E T

Vård och bemötande, februari 2003

http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/42/934511f5.pdf

Allt om Kvicksilver från amalgam

http://www.kvicksilver.org/

http://www.kvicksilver.org/start.html

Ett parallelfall till vad jag råkade ut för.

http://blogg.passagen.se/amalgam-tandskade.info/date/20100531

Oredlighet i forskningen

http://www.vr.se/etik/oredlighetiforskningen.4.9232df81081e742f7e800049.html

Expertgruppen för oredlighet i forskning vid CEPN

http://www.epn.se/sv/centrala-etikproevningsnaemnden/expertgruppen-foer-oredlighet-i-forskning-vid-cepn/

God forskningssed

http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningssed+

2011.1.pdf

(CEPN).  Centrala etikprövningsnämnden

http://www.epn.se/sv/centrala-etikproevningsnaemnden/expertgruppen-foer-oredlighet-i-forskning-vid-cepn/

Se också

http://www.vr.se/etik/expertgruppforetik.4.44482f6612355bb5ee780001147.html

http://www.vr.se/etik.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html

Regler och riktlinjer för forskning

http://codex.vr.se/

Amalgamsanering minskar upplevd ohälsa.

http://www.tandlakartidningen.se/internationell-fackpress/amalgamsanering-minskar-upplevd-ohalsa/

Kommittén kring vetenskaplig oredlighet och fusk i forskning.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/36/47/86a0c376.pdf

Sveriges största miljöskandal

johanehrenberg.se/nyhet/sveriges-st%C3%B6rsta-milj%C3%B6skandal

Etablissemanget hävdar att det är ovetenskapligt att hävda att amalgam bör undvikas på gravida.

http://ltarkiv.lakartidningen.se/1998/temp/pda17992.pdf

Amalgamskadefonden

http://www.amalgamskadefonden.se/om_amalgamskadefonden.shtml

Riksdagsdebatt 1988 om att förbjuda amalgam om 3 år. Amalgamet blev förbjudet 2009.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-protokoll-1988894_GC0941/?html=true

Fria radikaler och amalgam. Så här påverkas du av amalgam - om kvicksilveramalgam och fria radikaler.

Av med dr Magnus Nylander genom amalgamskadefonden.

http://www.amalgamskadefonden.se/fria_radikaler_och_amalgam.shtml

Jaro Pleava om b.l.a. Professor P.O.Glantz rapport i december 1982

http://www.keytoxins.com/hgbiblio-files/ziffs/bioprobe/Bioprobe_1986_June_Volume3_Issue3.pdf

On the instability of amalgam. Ulf Bengtsson 1997

http://www.gbg.bonet.se/bwf/art/instability.html

Lite om historisk hanteringen av amalgam och kvicksilver inom tandvården

http://user.tninet.se/~avx276u/kvicksilver/23-32.html

En förgiftningskatastrof - av Barbro Jöberger

www.expressen.se/kultur/hon-ar-julia-caesar/

Tryck på knappen "Redigera" för att ersätta den här texten med ditt eget innehåll. Formatera text genom att välja olika formatmallar från formatmallsväljaren på verktygsfältet. "Spara"-knappen sparar dina förändringar när du är klar.