Your Company
Sidan publicerad av anders.jensen@kvicksilveramalgam.se 

                                  

Störningar i hjärtrytm.

Foermaksflimmer.jpg.

Det är väldigt vanligt att kvicksilverförgiftning från amalgam orsakar störningar i hjärtrytm. Följande symtombeskrivning av Annika McClintock är en klockren beskrivning av vad jag själv (författaren av denna webbsida) och många med mig har upplevt.

"Plötsligt skenar hjärtat i väg trots att man inte anstränger sig utan bara ligger stilla. Det bultar och bankar i bröstet och det känns som om hjärtat ska hoppa ur kroppen. Efter flera skräckfyllda minuter sjunker så hjärtverksamheten och det känns som om man inte hade någon puls alls. Sen skenar hjärtat iväg igen och bankar som en hammare. Denna upplevelse gastkramar hela kroppen och det känns som om man ska dö. Flera gånger blev jag undersökt av läkare som misstänkte hjärtinfarkt, men noggrannare undersökningar visade att så inte var fallet". Läs hela berättelsen > http://www.misac.se/plotsligt.html

Kvicksilver har rapporterats kunna påverka hjärtats funktioner, vilket bl.a visats genom störningar av EKG och hjärtrytm (Granati & Scava 1961). Beträffande kvicksilverpåverkan på hjärtat är forskningen kraftigt efersatt vilket innebär att kunskapen inom detta område är begränsat.

(Utdrag ur  docent, Dr. Med och leg. tandläkare Magnus Nylanders bok "Fri från amalgam").

Enligt Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund "startar förmaksflimmer ofta genom att snabb elektrisk aktivitet uppstår i de blodkärl (lungvenerna) som för syresatt blod från lungorna in till det vänstra förmaket. Sådan elektrisk aktivitet kan sedan påverka förmaket så att ett totalt elektrisk kaos uppstår, det vi kallar förmaksflimmer".

Man vet också att ungefär hälften av kvicksilverångan följer med inandningsluften ner i luftvägarna och lungorna. Cirka 80% av denna kvicksilverånga tas upp av lungvävnaderna och går ut i den allmänna blodcirkulation.

(Utdrag från docent, Dr. Med och leg. tandläkare Magnus Nylanders bok "Fri från amalgam").

Man vet också att kvicksilver leder ström väldigt bra. Frågan man kan ställa sig är om det möjligtvis finns något samband mellan läckande kvicksilver från amalgam och Annikas störningar i hjärtrytmen?

Någon som vet ?

Borde vara "enkelt" att testa på några stackars grisar (har hört att råttor inte är så lämpligt testobjekt när det gäller hjärtan)!

Någon forskare som känner sig manad?

Ett paralellfall se http://blogg.passagen.se/amalgam-tandskade.info/date/20100531