Your Company
Sidan publicerad av anders.jensen@kvicksilveramalgam.se 

                                  

Socialstyrelsens chef. Barbro Westerholm bedyrar i TV 22/5 1985 att "Amalgam är en väl utprovad produkt och någon risk för kvicksilverförgiftning finns inte med den produkten. Det är min bestämda åsikt."

Goeran-Haegglund.jpg

Socialminister Göran Hägglund med en kvicksilverhalt i håret på 1189 ug vet inte riktigt vad han skall tro.

images-(42).jpg

Socialstyrelsens vetenskapliga råd Professor P.O.Glantz basunerar ut att Amalgam är stabilt och avger inte kvicksilver. 

Öppet brev till Barbro Westerholm

Bäste Barbro Westerholm,                                                                                  Göteborg 2016-07-09

Som chef för Socialstyrelsen under 1980-talet ställdes du inför valet att förbjuda eller tillåta fortsätt användning av kvicksilver inom tandvården. Ditt val resulterade i att bla uppskattningsvis uppemot 500.000 svenskar kvicksilverförgiftades av sina amalgamfyllningar vilket i hög grad har påverkat många i deras livssituation, såväl vad avser livs­kvali­tet som förmågan att fullfölja studier eller arbete.

 

Du har, med en bakgrund som biverkningsexpert, tillsammans med den forskningsfuskande och historieförfalskande professorn P.O.Glantz valt att helt utan evidens slå fast att ett av världens giftigaste ämne – läckande kvicksilver från amalgam - inte ger några biverkningar (utöver mycket sällsynt allergi/lichenförändring). Detta har ni gjort trots att det finns en mycket stor mängd forskning sen 1800-talets början, samt otal med beprövade erfarenheter, som visar att läckande kvicksilver från amalgam visst ger biverkningar. Alla människor som har amalgamfyllningar utsätts för ständiga skadeverkningar av kvicksilver på cellnivå. Hur starkt människor reagerar på denna exponering är dock individuellt på samma sätt som vi reagerar olika på tex pollen.

I dag urskuldar du dig med att säga  ”Jag har hela tiden byggt mina ställningstaganden på den forskning och de erfarenheter som vid tidpunkten för beslut fanns för handen” Detta urskuldande är dock en ren och skär lögn av dig och enbart ett försök att undkomma ditt ansvar.

Se din och din forskningsfuskande kollega professor P.O.Glantz historieförfalskning som klart och tydligt visar att ni far med osanning.

http://kvicksilveramalgam.se/historiefoerfalskning-oredlighet-forskningsetik-forskningsfusk-kvicksilverforgiftning-dupering-etablissemanget-amalgam-biverkningar-glantz.php

 

På grund av bla ditt agerande så kvicksilverförgiftas nu varje dag 10.000-tals människor (varav tusentals spädbarn och foster) runt om i världen av läckande amalgamfyllningar.

Du kan på ett enkelt sätt minska denna siffra avsevärt gm att göra en fullständig offentlig avbön och erkänna dina begångna försyndelser i amalgamfrågan. En sådan avbön skulle sända en chockvåg genom världs-etablissemanget och få många att vakna upp. Är övertygad om att detta skulle lätta ditt hjärta samt minska föraktet för politiker i allmänhet.

Valet är ditt.

  

Anders Jensen

Göteborg