Your Company
Sidan publicerad av anders.jensen@kvicksilveramalgam.se 

                                  

Ironiska sidan.

OBS. allt på denna sida är ironi och skall inte tas på allvar !


Sensationell nyhet. Socialstyrelsen gör en pudel. Kvicksilver i munnen är farligt för hälsan!

Skorsten.jpgL

Whoops, det var visst lite ironiskt hårddraget! De menade att kvicksilver var farligt i samband med kremering och att kvicksilvret då kommer ut i naturen och att vi på det sättet kan få i oss det och på så sätt skada vår hälsa. Jag som trodde de var för ett positivt kretsloppstänkande!

Naturvårdsverket vill däremot att vi förvarar kvicksilveravfallet i Bergrum. Tror att det är en ort i Småland. ??????

Kvicksilveravfallet är totalförbjudet att sprida till naturen. Kvicksilver utsöndras från vårt amalgam i så stora mängder att vi alla, som har mer än en lagning, överskrider det internationella gränsvärdet för inandningsluft. Snart dags för inandningsförbud kanske? Du får inte slänga en amalgamplomb på soptippen på grund av kvicksilverinnehållet för då begår du ett miljöbrott... Tänk om munnen hade haft samma rättighet som en soptipp!

En ny lösning på säker kvicksilveravfallslösningen är på gång. Kvicksilver från lampor, batterier etc exporteras till USA o Australien där materialet kommer att slutförvaras i amalgamplomber!

En annan sensationell nyhet från Socialstyrelsen är att de nu anser sig ha fått bevis för att

"lite kvicksilver gör gott - det rensar cellerna". Vi amalgammotståndare anser dock att en för stor dos istället kan resultera i en utrensning av celler. Om denna utrensning sker i högre regioner så är det ju inte så bra. Men det skulle ju kunna förklara ett och annat hos vissa :-)

Professor P.O.Glantz och de övriga Träcallarna, whoops jag menar de tre Callarna, (obs detta var ett skämt så ta inte illa upp) läkarna Carl-Johan Göthe f d docent, Södersjukhuset.Carl Gustav Nilsson f d överläkare, chef, rehabiliteringskliniken, Huddinge sjukhus och Carl Molin f d leg tandläkare, professor, Karolinska sjukhuset. Trots vetskap om att kvicksilver.är extremt giftigt och lömskt så bedyrade sällskapet dyrt och heligt dess ofarlighet. Sedan dess har det inom tandläkarkretsar upprepats så ofta att det har blivit en än mer duperad sanning bland etablissemanget. Ja till och med mer sant än sanningen!.

Man har fått sätta in amalgam, trots att det inte är bevisat att insättning av amalgam är oskadligt. Men borttagning av amalgam kan enligt Fakultetsgruppen inte ske om man inte är säker på att amalgamet har med hälsoproblemen att göra. Ingen ångervecka här inte!